กระดาษโน้ตไดคัท พร้อมกล่อง

กระดาษโน้ตในรูปแบบของกล่องดีไซน์เก๋ พกพาสะดวก

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 3.34" x 3.16" กระดาษโน้ตจำนวน 80 แผ่น