กระดาษโน้ตก้อน 300 แผ่น

กระดาษโน้ตก้อน ดีไซน์สุดคลาสสิก

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 4" x 4.25" กระดาษโน้ตจำนวน 300 แผ่น