ไดอารี่เย็บกี่

สมุดโน้ตสันเย็บกี่ ดีไซน์สวย พกพาสะดวก

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 5.6" x 8.2" เนื้อในจำนวน 100 แผ่น