การ์ดมูลนิิธิเพื่อเด็กพิการ

“เด็ก” แม้จะต้องประสบกับภาวะ "ความพิการทางร่างกาย" แต่จิตใจยังเข้มแข็ง มีกำลังใจ  มีความสดใส เหมือนกับเด็กที่สมบูรณ์ทุกประการ  ด้วยความน่ารักและสดใส ของเด็กๆ เหล่านี้ เราจึงได้รวบรวมมาถ่ายทอดเป็นภาพการ์ตูน เพื่อส่งต่อความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่กันและกัน

ขนาดพับ 5 * 7 นิ้ว กาง 10 * 7 นิ้ว พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม