การ์ดมูลนิธิเพื่อนช้าง

     “ช้าง” เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย ร่วมกอบกู้ รักษาเอกราชของชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล เราลูกหลานไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ช้าง เพื่อนแท้ของคนไทย ให้อยู่เคียงคู่ชาติไทยไปอีกนานแสนนาน นอกจากนี้ “ช้าง” ยังมีความน่ารัก ความแสนรู้ จึงควรยิ่งที่จะนำมาบันทึกไว้เป็นภาพการ์ตูนอันสดใส น่ารัก

     ขนาดพับ 5 * 7 นิ้ว กาง 10 * 7 นิ้ว พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม