รับผลิตปฏิทิน

                ทางบริษัท ไอคอน ไอเดีย   รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินแขวน รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินไดคัท  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินแบบไดอารี่  รับผลิตปฏิทิน และเข้าเล่มปฏิทินเฉพาะแบบ  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา  ที่มีมาตรฐาน เรามุ่งเน้นในการผลิตปฏิทิน ให้กับองค์กร หรือ โรงพิมพ์ ที่มีความต้องการ ในการเข้าเล่มปฏิทิน ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า    บริษัท ไอคอน ไอเดีย  เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต   มีการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบลักษณะความสวยงามของกระดูกงู ตรวจสอบความสวยงามของปฏิทินที่   รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินแขวน รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินไดคัท  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินแบบไดอารี่  รับผลิตปฏิทิน และเข้าเล่มปฏิทินเฉพาะแบบ  รับผลิตปฏิทิน และ เข้าเล่มปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา  ที่มีมาตรฐาน เรามุ่งเน้นในการผลิตปฏิทินรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ 

           กระดูกงูที่ใช้ในการ รับเข้าเล่มปฏิทิน ใช้กระดูกงูสีขาวเบอร์6 กระดูกงูสีขาวเบอร์7 กระดูกงูสีทองเบอร์7 และเบอร์อื่นๆสามารถสอบถามได้

ขนาดมาตรฐานที่ รับเข้าเล่มปฏิทิน  

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาดรวมฐาน 9” x 8” , 7” x 9.25” , 8” x 7.25”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินแขวน ขนาดไม่รวมชายตารางเดือนด้านล่าง 4” x 12”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา ขนาด 3.37” X 2.13”

 (หมายเหตุ  ขนาดสามารถปรับเปลี่ยนได้ และขนาดที่นอกเหนือจากนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) สิทธิพิเศษและการบริการ

หากต้องการปรึกษา  สอบถาม ข้อมูล การรับผลิตปฏิทิน  สามารถติดต่อได้ที่ 

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด (ICON IDEA CO.,LTD.)  เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์(Tel.) 0-2514-7444 โทรสาร(Fax.) 0-2514-7455  E-mail : info@iconidea.co.th