ปฏิทินน่ารัก

          บริษัท ไอคอน ไอเดีย  รับผลิตปฏิทินน่ารัก เข้าเล่มปฏิทินน่ารัก รับผลิตปฏิทินแขวน  เข้าเล่มปฏิทินแขวน   รับผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ  เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ รับผลิตปฏิทินไดคัท  เข้าเล่มปฏิทินไดคัท  รับผลิตปฏิทินแบบไดอารี่  เข้าเล่มปฏิทินแบบไดอารี่   รับผลิตปฏิทินสวย เข้าเล่มปฏิทินสวย รับผลิตปฏิทินราคาถูก เข้าเล่มปฏิทินราคาถูก รับผลิตปฏิทินเฉพาะแบบ  เข้าเล่มปฏิทินเฉพาะแบบ  รับผลิตปฏิทินนามบัตร  รับผลิตปฏิทินแบบพกพา  ที่มีมาตรฐาน เรามุ่งเน้นในการทำปฏิทิน ให้กับองค์กร หรือ โรงพิมพ์ ที่มีความต้องการ ในการจ้างทำปฏิทิน ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า    บริษัท ไอคอน ไอเดีย  เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต   มีการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบลักษณะความสวยงามของกระดูกงู ตรวจสอบความสวยงามของปฏิทินรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ 

 กระดูกงูที่ใช้ในการ เข้าเล่มปฏิทิน ใช้กระดูกงูสีขาวเบอร์6 กระดูกงูสีขาวเบอร์7 กระดูกงูสีทองเบอร์7 และเบอร์อื่นๆสามารถสอบถามได้

ขนาดมาตรฐานที่ รับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน  

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาดรวมฐาน 9” x 8” , 7” x 9.25” , 8” x 7.25”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินแขวน ขนาดไม่รวมชายตารางเดือนด้านล่าง 4” x 12”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา ขนาด 3.37” X 2.13”

 (หมายเหตุ  ขนาดสามารถปรับเปลี่ยนได้ และขนาดที่นอกเหนือจากนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) สิทธิพิเศษและการบริการ

หากต้องการปรึกษา  สอบถาม ข้อมูล การ รับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน และ รับผลิตปฏิทิน  สามารถติดต่อได้ที่ 

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด (ICON IDEA CO.,LTD.)  เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์(Tel.) 0-2514-7444 โทรสาร(Fax.) 0-2514-7455  E-mail : info@iconidea.co.th