ปฏิทินมินิ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดคัทด้านบน ดีไซน์เก๋ 

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)  

ขนาด 3" x 5.5"