ปฏิทินชุด ขอบคุณที่รักกัน "Thank You"

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ดีไซน์เก๋ ด้วยการซ่อนกระเป๋าใส่ของได้ ในทุกหน้าของปฏิทิน

ควรค่าแก่การมอบเป็น "ของขวัญ" แทน "คำขอบคุณ"

ขนาดรวมฐาน 7" x 9.25" จำนวน 30 หน้า