กระดาษโน้ต 3 in 1

กระดาษโน้ตสุดคุ้ม 3 in 1 พกพาสะดวก

กระดาษโน้ต 2 ก้อน ก้อนละ 20 แผ่น + สมุด 30 แผ่น + ปฏิทิน

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)  ขนาด 3.9" x 5.9"