กระดาษโน้ตตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทิน

กระดาษโน้ตตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทิน ดีไซน์เก๋

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 16.8" x 5" กระดาษโน้ต 2 ก้อน ก้อนละ 40 แผ่น