กระดาษโน้ตเล็ก

กระดาษโน้ตในรูปแบบของซองกระดาษ พกพาสะดวก

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 6.8" x 4" กระดาษโน้ตจำนวน 35 แผ่น