ตะกร้าสินค้า 0 x

ICON IDEA

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ การันตีด้วยรางวัล "สุริยศศิธร"

ก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีหัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและทุ่มเท ให้กับการรังสรรค์ ผลงานด้านสิ่งพิมพ์  ได้แก่ บัตรอวยพร ปฏิทิน และสมุดบันทึก สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่นด้วยความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สัมผัสได้ถึงคุณภาพ ความประณีตดั่งงานศิลปะ ในนาม ICON Greetings Card ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ และของขวัญอันทรงคุณค่า ณ วันนี้ เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อตอบรับความต้องการขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน วันนี้เราจึงเตรียม ความพร้อมในสรรพกำลังแห่งความคิด สร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบ เครื่องจักร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเปิดโลกใหม่ให้งานพิมพ์คุณภาพในนาม INOTE ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ ให้กระดาษบนโต๊ะทำงานของคุณมีคุณค่า และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด Icon Idea พร้อมบริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้าง แนวคิด ในการออกแบบ ผลิต และส่งถึงผู้รับ

Award Banner

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ของชาติ

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์

พ.ศ.2550 ชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท ทั่วไป

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท ทั่วไป

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภท จรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท ส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รางวัล Thai Print Award 7th รองชนะเลิศ Bronze Award ประเภทปฏิทิน

พ.ศ.2550 ชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท จรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภท ส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รองชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภท ทั่วไป
รางวัล Thai Print Award 8th รองชนะเลิศ Bronze Award ประเภทบัตรอวยพร

พ.ศ.2550 ชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป
รองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รางวัลผู้ออกแบบดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รางวัลผู้ออกแบบดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รางวัลผู้ออกแบบดีเด่น ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป
รางวัล Thai Print Award 10th รองชนะเลิศ Bronze Award ประเภทปฏิทิน

พ.ศ.2550 รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

พ.ศ.2550 ชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบัน
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป
รองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป

พ.ศ.2550 รางวัล Thai Print Award 13th รองชนะเลิศ Bronze Award ประเภทงานความคิดสร้างสรรค์

พ.ศ.2550 ชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติยสถาบันพระมหากษัตริย์
รองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รางวัลผู้ออกแบบดีเด่น ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
รางวัลผู้ออกแบบดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์

img3
img1
img2
img4

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0-2514-7444

โทรสาร : 0-2514-7444

เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตซี,ดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
X