ตะกร้าสินค้า 0 x

ปฏิทินนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร

ออกแบบปฏิทินเพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัท เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างยอดขายที่ดี และนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยงานดีไซน์ภาพที่สวยงาม โดดเด่น ตามจุดประสงค์ของลูกค้า ผสมผสานเทคนิคการพิมพ์ที่ช่วยสร้างความโดดเด่นแก่งานปฏิทินตามรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ

ประเภท : ปฏิทินนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร

ลักษณะงานออกแบบ : สื่อถึงความมั่นคง ความเจริญเติบโตขององค์กร ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ หรือเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อสร้างยอดขายและนำเสนอให้เป็นที่รู้จัก

ตัวอย่าง : ปฏิทินครบรอบการดำเนินการองค์กร ปฏิทินแนะนำองค์กร ปฏิทินแนวคิดองค์กร ปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร ปฏิทินเสนอผลิตภัณฑ์องค์กร

Client: Wordpress
Designer Lypt
Materials Materials
Website Lusion.com/Maxi
X