ตะกร้าสินค้า 0 x

ปฏิทินเทิดพระเกียรติและศิลปวัฒนธรรมไทย

ออกแบบด้วยการนำจุดเด่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทยโดยเฉพาะ สร้างสรรค์ให้เป็นภาพประกอบปฏิทินที่มีความงดงาม นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพที่งดงาม ผสมผสานด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่สร้างความงดงามของงานปฏิทิน ได้แก่ ปั๊มทองเค ปั๊มนูน สปอตยูวี ฯลฯ เพื่อสร้างความโดดเด่น และทรงคุณค่าแก่ผู้รับ

ประเภท : ปฏิทินเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ลักษณะงานออกแบบ : โทนสีแนวไทย สื่อถึงความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็น เพิ่มเทคนิคปั๊มทองเคและปั๊มนูน เพื่อสร้างความโดดเด่น

ตัวอย่าง : ปฏิทินรัชกาลที่ ๙, ปฏิทินงานศิลปะของไทย, ปฏิทินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ปฏิทินมรดกไทย, ปฏิทินวิถีชีวิตคนไทย

Client: Wordpress
Designer Lypt
Materials Materials
Website Lusion.com/Maxi
X